Vannkonflikter

Selv om vann er av høyeste betydning for alt liv, kan den også være med på å skape konflikt. Knapphet i Midtøsten har vært en stor faktor i flere …

Grunnvann

Grunnvann er en uvurderlig naturressurs som kommer til å ha stor betydning i lang tid fremover. Grunnvannet må beskyttes fra forurensing, og det må br

Verdens vann

Et av de største helseproblemene i verden i dag, er forurenset drikkevann. Diarè som følge av bakterier og andre ting som ikke hører hjemme i vannet,
mts_schema