De største vann-utfordringene i verden

I Norge har vi knapt et vannproblem selv om vi stadig oftere hører om kontaminert vann og skittent vann. Senest i 2017 var det et utbrudd av legionella i drikkevannet på Os, men vi må ikke glemme at slike utbrudd kan ha helt andre årsaker. I Norge får vanne renne fritt uten for store innhogg i naturen, men i andre land ser det dystert ut.

Det fins enorme utfordringer hva gjelder vann, og spesielt forsyning av vann når vi endrer på balansen i naturen med vår aktivitet. Vi snakker da om de tre store problemområdene California, Himalaya og Sør-Europa. Hvorfor er det viktig at du ikke kaster søppel i naturen og demonstrerer når myndighetene fortsetter å ville bygge ut veier som skader naturen? Du kan gjøre en forskjell når barn må redde framtiden deres mot den kapitalistiske makta.

California

For å få oversikt over problemene, må man sette inn fagfolk. De gjør alt ut fra en strategi som handler om analyse av forholdene. Det gjør de med et velfungerende crm system som gir dem kontroll på hva som er situasjonen, hvilke virkemidler som må til og når tiltakene skal utføres. I California brenner landskapet hver sommer fordi det ikke fins grunnvann. Entreprenørene må bore hundrevis av meter ned i den porøse jorden for finne vann til private svømmebasseng og skumparty.

Himalaya

Det er rart at vi skal få vann-konflikt på verdens største fjelltopp, men poenget er at det blir varmere. Himalaya holder på enorme vannressurser, men nå ser det ut til å forsvinne mer år for år. Over 3 milliarder mennesker er avhengige av isen som smelter i fjellkjeden hvert år, men om tilgangen skulle svikte, så vil konsekvensene bli katastrofale. I dette området bor om lag 80% av av jordens befolkning, så det er på tide også Sverige begynner å ta inn nye landsmenn.

Sør-Europa

Man hører sjelden om det med det fins nesten ikke kildevann sør for Gibraltar lenger. Her strekker Middelhavet seg tusenvis av mil innover til Bosporos-stredet, en vakker øy ved inngangen til Istanbul. Land som Spania, Frankrike, Italia og Hellas sliter alle med flere ting relatert til vannmangel. Det er fordi de ikke har noe godt system for å rense vann, men også fordi så mange nordmenn skal feriere der med sine skitne vaner. Det kan de endre ved å skaffe seg bedre vannsystemer og forsynings-kjeder for vann.

mts_schema