Vannet er et stort problem

Med dokumentarserien om synkende byer gjør ikke bare BBC oss klare over hvor ille det står til, men det sender oss en varsko om hvor kort tid vi har på oss til å redde hundrevis av megabyer verden over. Miami, Jakarta, Paris, London, Los Angeles også videre, alle holder de på å synke ned i havet. Men det ser ikke ut til at alle tar det på alvor, for det bygges i strandsonen som aldri før. Jakten på rask profitt henger høyere enn regningen vi må betale dersom ingenting gjøres.

Men det gjøres faktisk veldig mye allerede. I London har de utarbeidet planer som strekker seg 100 år fram i tid, og som skal redde hele byen fra å synke enda mer. Det handler om flere ting, men vil det la seg å redde slike enorme byer med over 10 millioner innbyggere?

Havet stiger

Enten det er menneskeskapt eller ikke, tallene er klare! Vi må våkne opp folkens! Havet stiger og det stiger fort. Man antar at i løpet av de siste 20 årene så har havnivået steget med 10 cm, og innen 2050 vil det ha steget ennå 100 cm.

Tenker man på det så er det heller ingen tvil om at det er menneskeskapt. Det er ikke det som er eller bør være fokus framover. Verden har ikke tid til at politikerne diskuterer. Her trengs det handling. Selv om man i Jakarta har bygget vann-barrierer og i Florida bygger høyhus med vann-resistente materialer, så er det ikke nok. Kanskje må man tenke helt nytt.

Gründere og oppfinnere

Vi må få fram talentene og gründerne. De som tør å tenke utenom normen og positivt på utvikling. Slike som Steve Jobs og Elon Musk, kan du nå kjøre elbil med iPhone mobilholder til din bil. De som ser muligheter der andre ser misere, der de som virkelig vil forandre verden til det bedre finner løsningene.

Når det gjelder vann-problemet, må vi kanskje sørge for at byene bygges høyere opp, konstruere finurlige drenerings-systemer og renseanlegg som gjør at vannet er rent. For når byene blir større, presser saltvann grunnvannet opp og inn i trafikk, søle og kloakk. Vannet forsvinner og uten vann er vi fortapt. Så dette er kanskje bare en artikkel, men det er også en oppfordring til alle om å tenke over hva de gjør. Og sitter de inne med en ide, så få det ut og fram!

mts_schema