Vann under naturkatastrofer

Vann er utvilsomt en av våre viktigste ressurser. Det vil si, rent vann blir mer korrekt å si. Jorda er nemlig dekket med 70% vann, så det blir feil å si at det er vannmangel. Allikevel er det ikke alle steder i verden som har gode nok vannfiltre til å gi folket det vannet de trenger. Dermed er det mange steder i verden der befolkningen lider av å måtte drikke urent drikkevann. Dette skjer dog i Vesten en gang i mellom også, men da under naturkatastrofer. Her kan det fort bli desperasjon etter vann, selv ved flommer. I USA har for eksempel mange orkaner og tornadoer bredt seg inn over landet og ødelagt mange hjem. Her har folk i mangetall også hatt et problem med mengden rent drikkevann. Det er fordi orkanen ødelegger så og si det som er, og dessuten kommer vannet fra orkanen, som ikke er filtrert, inn i vannsystemene. Dermed lover det ikke godt for kvaliteten.

Kaos slippes løs

Når dette skjer slippes kaoset løs. Der folk tidligere enkelt kunne bare få vann rett fra springen, så må de nå forsøke å kjøpe vann på flaske. Det kan derimot bli salig dyrt. Det blir i grunn litt som å gå for et annet forbrukslån enn lånene fra https://www.centum.no – det koster deg nemlig skjorta når det foretrukne ikke er tilgjengelig. Heldigvis er Centum dog tilgjengelig hele tiden, og de lar seg ikke stoppe. Hva gjelder vann derimot, så er det ikke alltid dette er tilgjengelig som en ren kilde etter en naturkatastrofe. Da blir forøvrig ofte løsningen at en velger å ta til desperasjonen og drikke urent vann. Heldigvis har vi kommet så langt i enkelte land, slik som USA for eksempel, at det rene vannet blir importert av resten av statene inn til den rammede staten. I land rundt omkring i Afrika og Asia er derimot ikke dette tilfellet, og her sliter de mye når naturkatastrofene treffer. Da vet de at det blir opprør om det lille, rene vannet de har igjen.

Slik konserveres vann

Det er, grunnet naturkatastrofene ovenfor, viktig å oppbevare vann på riktig måte. En akvifer er et eksempel på dette. Dette er en samling av massive mengder vann under bakken, forøvrig en naturlig samling. For eksempel har California en rekke av disse – her er dog problemet et overbruk og tørke som følge av at vannet ikke kommer tilbake fra regnet. I Norge har vi også disse, og her oppbevarer vi mye vann. Vi er derimot heldige med et frodig og regnrikt land hva gjelder mengden vann vi får tilgang på. Enten det er regn eller kilder som elver, fosser, innsjøer eller til og med kysten, så har vi det meste av vannet vi trenger her.

mts_schema