Hvor kommer vannet fra?

Har du tittet opp på himmelen å lurt på hvordan det kan komme så mye vann ned? At både bøtter og spann blir fylt opp når det kommer et skikkelig regnskyll og at disse vi opplever her til lands bare er småtteri i forhold til monsunregnet i tropiske strøk. At vann kanskje ikke fantes på jorda for millioner av år siden, men kom med en asteroide fra det ytre verdensrom? Hva sannsynligheten for dette er vites ikke, men at vann er noe vi er helt avhengige av er helt sikkert.

Vann fra universet

Vann utgjør under 0,05% av jordas masse, men er noe vi er helt avhengige av. I jordas spede barndom var temperaturen mye høyere, så høy at alt vann ville ha fordampet og forsvunnet fordi atmosfæren ikke var ferdig utviklet. Den mest sannsynlige hypotesen er at det kom med asteroider som krasjet inn i planeten for milliarder av år siden.

Vannets kretsløp

Vannet får hjelp av planetens sirkulære spinn til å bevege seg. Denne bevegelsen er viktig for å gi plantene vekstgrunnlag. Fotosyntesen er helt avhengig av vann og ikke minst sollys. Vannet endrer sin fase i kretsløpet, og er avhengig av trykk og temperatur. Det er mange prosesser i kretsløpet til vannet, som for eksempel sublimasjon. Det er ganske utrolig å tenke på at når denne prosessen foregår, så bli snø og is til gass uten først å ha blitt flytende.

Infrastrukturen til vannet

Mennesker har lært seg å temme vannets baner gjennom tusenvis av år. Det ser vi i dag på mange måter. Vannet kommer ut i springen ved at kilometer med rør har blitt lagt fra en vannkilde til et renseanlegg og ut til konsumentene. Før i tiden gikk kloakk i åpne renner langs gatene, mens i dag kan vi til og med utnytte avfallet til fjernvarme og drivstoff.

mts_schema