Vann for fremtiden

Vannmangel er definert som en av de globale hovedproblemene for fremtiden, opplyser World Economic Fund om. Særlig må landbruket og energisektor innrette seg etter nye, miljøvennlige måter å drive produksjon på. Ellers risikerer vi i følge FN at jordens vannressurser bare vil kunne dekke 60 prosent av den antatte etterspørselen i år 2030.

Fordi vann er en kretsløpsressurs, er mengden vann på jorden alltid den samme. Likevel øker naturlig nok behovet for vann, på grunn av befolkningsveksten. Mangel på rent drikkevann er et vedvarende problem for rundt 1 millioner mennesker i verden. Grunnet det pågående overforbruket, estimeres det at antallet mennesker uten tilgang til rent vann kan ha steget til så mye som 2,7 milliarder mennesker i år 2025.

Mye av problemet ligger hos store konserner og virksomheter. De trenger tilstrekkelig vannkvalitet for å kunne holde seg gående, men ofte står deres kommersielle suksess på skuldrene til flere regioner som ellers ville hatt rent vann. Derfor må økonomien være bærekraftig, og bedrifter må gjøre seg kjent med problemstillingene som er knyttet til håndtering av vann som naturressurs.

Landbruket står for hele 67 prosent av vannforbruket. Ett par jeans produseres ved hjelp av 12000 liter vann, og i det hele tatt er bomull den typen avling som krever mest vann. Bomullsproduksjonen krever også et høyt forbruk av insekt- og sprøytemidler, og til tross for at bomullsåkre er relativt sjeldne og ikke tar opp mye landbruksområder, står bomullsdyrking for 25 prosent av verdens forbruk av sprøytemidler.

Bomullsklær selger likevel som valgt hvetebrød, og det har det gjort lenge. Vi kan likevel ikke få folk til å slutte å kjøpe klær med bomull i, men heller rette fokus mot å gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Rapporter har vist at økologisk bomullsdyrking kan redusere forbruket av grunnvann med hele 91 prosent, energiforbruket med 62 prosent, og utslipp av drivhusgasser kan gå ned med 46 prosent.

mts_schema