Drikkevann – gjør det selv

I Norge er det heldigvis høy kvalitet på drikkevannet det offentlige står for. Mange ønsker likevel å leve mer selvstendig, eller rett og slett ha en plan B dersom noe skulle oppstå og de mister vanntilførselen.

Selv om behovet varierer ut ifra hvor mange som er i hjemmet, kan du relativt enkelt sørge for tilgang til trygt vann. Hvis du ikke er typen som sparer på ting du kanskje kan få bruk for, så vil et besøk hos en trelastvareforhandler skaffe deg alt du trenger, både av treverk, skruer, tønner og beslag.

Drikkevann fra takrennene

Du kan samle drikkevann fra takrennene dine, selv om du ikke bor i Bergen. Du monterer enkelt takrenner med et par graders helling mot nedløpet, som må ha en selvrensende rist. Videre må nedløpet kobles til en tank med fall, for å unngå stillestående vann. Hva slags filter du trenger for å sikre bakteriefritt vann varierer litt ut ifra hva du har tilgang til, men en god løsning er en UV-desinfiseringsenhet, i tillegg til filter for å fjerne smuss. Bare nedbørsmengder og størrelse på tanken, eller tankene, setter begrensninger for hvor mye regnvann du kan høste til deg og dine.

Den tradisjonsrike brønnen

Brønner til drikkevann må registreres hos Mattilsynet, og litt avhengig av hvor landlig eller urbant du bor, er det ikke sikkert din kommune gir tillatelse til å grave brønn. Dersom du får den tillatelsen er det ganske enkelt å få tilgang til en sikker vannkilde. I motsetning til i gamledager, er brønner i dag ikke steinsatt. I dag brukes det ferdige brønnringer i glassfiber, eller kumringer av betong. For å få nok vann er det viktigste du kan gjøre å grave den på riktig sted. Kumringene sørger for at overflatevannet ikke kommer i kontakt med drikkevannet i brønnen, og et lag med skjellsand bør være på plass for å sikre filtrering og kalking. Prinsippet er at vannet skal komme nedenfra og opp.

Test om drikkevannet er trygt

Dersom du velger å benytte deg av det kommunale drikkevannet, eller sørge for ditt eget, så kan det uansett være greit å teste kvaliteten på det fra tid til annen. Noen enkle ting du kan gjøre uten utstyr er å sjekke lukt og smak på vannet. Vann skal ikke lukte noe, og heller ikke ha noen særegen smak – det skal i alle fall ikke ha ubehagelig lukt eller smak. Fargen og klarheten på vannet kan også være en indikator. Vannet skal være helt klart og fargeløst. I noen tilfeller kan det være noe misfarge på vannet uten at det trenger å være farlig, det hender da at det hjelper å la vannet renne.

Er du i tvil om kvaliteten bør du uansett koke vannet – koking er et meget effektivt virkemiddel mot forurenset vann.

mts_schema