Vannkonflikter

Selv om vann er av høyeste betydning for alt liv, kan den også være med på å skape konflikt. Knapphet i Midtøsten har vært en stor faktor i flere kriger, og mellom Palestina og Israel hersker det uenigheter om hvordan en skal fordele livsnødvendige grunnvannressurser. Mangel på vann er også et økende problem i nabolandene Syria og Jordan.

Det spekuleres i om betydningen av vann i Midtøsten har blitt forsømt og undervurdert som kilde til problemene der. Det er mer vanlig å forbinde konflikter med oljen, og med forholdet mellom ulike folkegrupper. Viktigheten av vann i området har blitt synliggjort av pågående forhandlinger om palestinsk selvstyre på Vestbredden.

Vestbredden har nemlig store grunnvannsressurser som gir 600 millioner kubikkmeter vann i året. Israel har til nå brukt 500 millioner av disse, mens Palestina har fått resten. Palestinerne ønsker å snu dette, da de trenger vann til landbruk, drikkevann og industri. Israel er på sin side også avhengig av dette vannet. De har ikke mulighet til å hente vann fra noe annet sted, og eksperter mener at det kan bety at halvparten av jordbruket deres vil stå i fare for å legges ned.

mts_schema