Kategori: Vannressursforvaltning

Verdens vann

Et av de største helseproblemene i verden i dag, er forurenset drikkevann. Diarè som følge av bakterier og andre ting som ikke hører hjemme i vannet,
mts_schema