Drikkevann og klimaendringer

Det er estimert at over 1 milliard mennesker rundt om i verden ikke har tilgang på rent drikkevann, og dobbelt så mange lever under elendige sanitære forhold. Konsekvent dør det omtrent 6000 barn hver eneste dag av sykdommer som smitter gjennom vann. Forvaltningen av jordens ferskvann er ganske skeiv. 70 prosent brukes til vanning av landbruksområder, 22 prosent brukes i industrien, mens bare 8 prosent går til mennesker og husholdninger.

Klimaendringer er med på å skape denne uheldige skeivfordelingen. Jordsmonnet tørker ut når nødvendig nedbør uteblir. Når det så konsekvent kommer mye regn på kort tid, risikerer man flom og oversvømmelser fordi bakken ikke klarer å absorbere alt vannet.

Klimaendringene, enten de er menneskeskapte eller ei, gjør at vi må revurdere måten vi planlegger at samfunnet skal ha god tilgang til rent vann på. Hittil har utviklingen av en tilstrekkelig vannressursforvaltning basert seg på at vannkretsløpet holder seg stabilt over tid. På grunn av klimaendringer, øker sjansene for at fremtiden vil bringe dramatiske væromslag som kan gi tørke og flom man ikke hadde regnet med tidligere.

Vi kan ikke regne med at de foregående tiårene lenger er representative for tiden fremover. Forskere hevder at tiden er inne for å ta i bruk nye vurderingsmetoder som tar høyde for de større variasjonene den globale oppvarmingen kan skape. Derfor ønsker de metoder som kombinerer tradisjonelle observasjonsmåter med modeller som kan beregne fremtiden.

Klimaendringer kan få en stor påvirkning på hvordan vannet på jorden vil oppføre seg, i følge eksperter. Den varmere atmosfæren vil kunne holde på mer fuktighet, noe som kan føre til større vanntransport på kloden. Dette øker igjen farene for flommer. Samtidig kan et varmere klima få de tørre ørkensonene på hver sin side av ekvator til å bli enda mer utvidet.

Hvis havet stiger i tillegg, vil lavlandets ferskvannskilder bli forurenset av saltvann. Smeltende isbreer kan riktignok gi oss midlertidig tilgang på ferskvann, men slike vannlagere krymper etter hvert, uavhengig av hvor fornybart vi vanligvis sier at ferskvann er.

Forskere mener derfor at tiden er inne for å fornye aldrende infrastruktur, og at vi må satse på økologisk jordbruk. Dette må i midlertidig gjøres på en måte som tar høyde for hvordan fremtidige klimaendringer forandrer på hva som kan ses på som vettug bruk av vann.

mts_schema