Vannmangel i Cape Town

Som nevnt andre steder på denne siden, utgjør ferskvann bare 3 prosent av alt vannet på jorden. Til gjengjeld er dette vannet essensielt for alt liv: mennesker, dyr og planter. Ferskvannet finner vi i innsjøer, elver, grunnvann, isbreer, på polene og andre steder.

Selv om det i bunn og grunn er en fornybar ressurs, må vi ta våre forhåndsregler for å kunne utnytte vannet. Så sent som i år holdt Cape Town i Sør-Afrika på å god tom for vann. Da de endelig fikk nedbør i byen, ble krisen flyttet til 2019.

Det bor over 4 millioner mennesker i det kriserammede området. På grunn av tørken har innbyggerne fått beskjed om at de må begrense vannbruken til 50-70 liter vann per person om dagen, opplyser byens offisielle nettside. Slike restriksjoner utsetter den potensielle dagen da vannet tar slutt.

Problemet i byen er tørke. Det har den siste tiden ikke vært nok nedbør til å fylle vannmagasinene, og toppnivåene har bare blitt lavere siden 2014. Et av hovedtiltakene Cape Town iverksetter er å skaffe vann fra andre steder. Byen planlegger å bygge et pumpeanlegg som daglig skal pumpe opp 60 millioner liter vann fra en elv og inn i en dam som forer Cape Town med drikkevann.

Et annet tiltak som utforskes er å rense avløpsvann slik at det blir drikkenes og kan anvendes i landbruket. Når vannet er helt renset, kan det brukes på to ulike måter. Vannet kan sendes tilbake til grunnen og bli blandet sammen med grunnvannet, og slik kan folk bruke det som kilde. Den andre varianten er å sende det gjenbrukte avløpsvannet inn i drikkevannsnettet igjen etter at det har gjennomgått ekstrem rensing.

mts_schema