Verdens vann

Et av de største helseproblemene i verden i dag, er forurenset drikkevann. Diarè som følge av bakterier og andre ting som ikke hører hjemme i vannet, tar livet av mange. Rent vann er en menneskerett, noe både FN og ren medmenneskelighet sier.

Vannet på jorden er det samme som det alltid har vært. Både mengden og selve vannet er det samme, og det går i et kretsløp. Når vannet så går sin rundgang, blir det forurenset av menneskelig utslipp fra industri og landbruk, samt steder som mangler et tilstrekkelig avløpssystem. Mange steder blir elver brukt som avfallsplasser og åpne avløp, av både husholdninger og industrier. Drikkevann blir gjerne brukt til vask av klær og personlig hygiene, og ikke bare for å slukke tørst. Ofte blir samme vann drukket av både mennesker og dyr.

Som det har blitt nevnt i andre artikler på denne siden, dør 6000 barn daglig som følge av forurenset drikkevann, med sykdommene som følger og de dårlige sanitære forholdene. Vannet bærer med seg virus, bakterier og annen smitte. De vanligste sykdommene er kolera, hepatitt, tyfus og diarè. Sistnevnte dreper faktisk flere mennesker i dag enn krig.

mts_schema