Kategori: Vann i Norge

Grunnvann

Grunnvann er en uvurderlig naturressurs som kommer til å ha stor betydning i lang tid fremover. Grunnvannet må beskyttes fra forurensing, og det må br
mts_schema