Vassdrag i Norge

I Norge kan vi skilte med en stor andel vassdrag og vannfall som er viktige både for økonomiske interesser og friluftsliv. En del lokalsamfunn ble i sin tid bygget opp ved å utnytte det miljøet hadde å by på av vassdrag. Her til lands bruker vi vassdrag til mange ulike formål, deriblant jordvanning, fiske, kvern- og sagdrift, produksjon av vannkraft og selvfølgelig vannforsyning. Den mest økonomisk gunstige utnyttelsen av vassdragene er produksjonen av vannkraft.

De ulike vassdragene i landet tilhører eierne av grunnen de dekker. Selvsagt settes det begrensninger ved eiers rådighet over vassdraget, for eksempel ved hensyn til naboen. Grunneier kan dog fritt ta ut vann til egen husholdning på eiendommen.

I landbruket er bruk av vassdrag spesielt viktig. Eksempler er ved vanning av jord, drikkevannsforsyning og naturlige inngjerdinger av produksjonsdyr på gård. Ellers brukes vassdragene til rekreasjonsaktiviteter. Bading, padling og fisking i ferskvann er viktig for den norske økonomien fordi mange turister benytter seg av mulighetene til å drive slike aktiviteter.

Gjennom årenes løp har vassdragene blitt utsatte for en del tiltak og endringer som har satt sitt preg på dem. Inngrep fra privatpersoner og statlige organer kan påvirke. Opprensking i elver, forbygging, veibygging og andre ting, kan prege fordelene ferskvannsområdene gir oss.

mts_schema