Hvordan rense vann

Det er omtrent 2,5% av alt vannet på jorda som kan drikkes. De resterende 97,5% er saltvann i verdens mange store hav. Saltvann kan ikke drikkes på grunn av saltinnholdet, og derfor er alle mennesker, planter og dyr avhengig av rent ferskvann for å leve.

Men flere og flere elver legges i rør og innsjøer forsures av utbygging og utvinning av de naturlige forekomstene. I tillegg brukes en del kjemikalier for å utvinne råstoffene, og dermed får man store ødeleggelser. Et av de største naturkatastrofene er tømmingen av Aralsjøen, sin tids fjerde største flytende forekomst av rent ferskvann.

Internasjonalt problem også for Norge

En annen langt mer potent fare er forsuring av innsjøer, elver og myr-vann på grunn av økt menneskelig aktivitet. Her blir vannet forsuret med støv, asfalt, plast og kjemikalier fra veibanen, utbygging også videre.

Skal man bygge nytt hus er man kanskje ikke avhengig av et lån uten sikkerhet, men da vil man ha helt nytt vann og kloakksystem som vil holde i mange tiår fremover. Slike lån passer aller best når man får uventede utgifter, men samtidig vet at verdien vil øke dersom man utbedrer og investerer.

Dette er utbredt spesielt i de store landene som Kina, USA og Brasil. Her er vannet så ødelagt av kjemikalier og alger at det frarådes å drikke. I Norge ser vi først og fremst problemer med ferskvannet i forbindelse med eldgamle rørsystemer. I alt mangler det ca. 200 år etterslep på å utbedre vannkanalene.

Hvordan rense vann

Det fins flere måter å rense vann på, og mange enkle måter dersom man har gått seg bort over lengre tid. Å la vann motta stråling fra sola over flere dager vil gjøre vannet drikkbart, mens vil man ha vann rent fort kan man bruke et filter. Andre velger å koke vann, da dette dreper bakterier som listeria og legionella.

De fleste moderne vannsystemer har i dag renseanlegg som gjør at selv skittent vann kan drikkes etter rensing. Avfallet fra renseanleggene brukes gjerne ved å omdanne det til energi til fjernvarmeanlegget. I tillegg er naturen i seg selv et stort renseanlegg. Derfor er det viktig av vi tar vare på den, slik at også den kan gjøre jobben med å preservere den lille delen av alt vann som er drikkelig.

mts_schema